Keskeytysvakuutus – Yritystoimintasi jatkuvuuden tae!

keskeytysvakuutus

Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot saattavat häiritä yritystoimintaa tai pahimmillaan pysäyttää sen kokonaan. Keskeytysvakuutukset ovat erinomainen taustatuki kun halutaan varmuutta.

Arvomeklareiden tämänkertaisessa blogissa perehdymme hieman keskeytysvakuutuksiin. Aihetta ainakin on, sillä kyseisten vakuutusten kirjo on melko monivivahteinen ja juuri omalle yritykselle tarpeellisen vakuutusturvan räätälöinti ei aina ole välttämättä kovin yksinkertaista. Nyt ollaan kuitenkin juuri meidän osaamiskentällämme, joten tässä hieman tietoa aiheesta ja kaikessa mikä jää epäselväksi, me Arvomeklarit autamme mielellämme.


Keskeytysvakuutus luo tukea ja turvaa

Putkirikon aiheuttama vesivahinko? Tulipalo? Rikkoutuiko tuotantolaite, vai loukkaantuiko avainhenkilönne kenties tapaturmassa? Jokainen näistä odottamattomista vahingoista voi vaarantaa koko yritystoimintasi jatkuvuuden. Moisessa tilanteessa saattaa mennä pitkäänkin, ennen kuin arjen saa palautettua täysin ennalleen. 

Yrityksen toiminnan keskeytyessä tulopuoli sakkaa yleensä heti, mutta kiinteät kulut kuten lainanlyhennykset tai tila- ja laitevuokrat jatkavat kertymistään. Keskeytysvakuutukset ovat olemassa antaakseen taloudellista tukea kun tilanne sitä vaatii. Sisältyviksi kuluiksi tämänkaltaisissa vakuutuksissa luetaan muun muassa korot, palkat ja henkilöstön sivukulut. Vakuutusmääräksi voidaan valita esim. liikevaihto, myyntikate, muuttuvat palkat, keskeytysvakuutuskate, ylimääräiset kulut, vuokratulot tai muu sovittu määrä.

Mihin kaikkeen keskeytys voi vaikuttaa?

Keskeytysriskit on hyvä tiedostaa sillä ne vaanivat monessa kohtaa yrityksen toiminnassa. Tuotantolaitteissa, tiloissa, tietotekniikassa, alihankinnassa, raaka-aineineissa, energiassa, logistiikassa ja käyttöpääomassa on jokaisessa omat uhkansa. Kun keskeytys osuu kohdalle, vaikutukset saattavat ulottua laajemmalle kuin äkkiä ajattelee:

  • Keskeytyksen aiheuttaneen vahingon, esim. tuotantolaitteen rikkoutumisen välittömät seuraukset ja korjauskustannukset
  • Keskeytyksen vuoksi sopimusrikkomuksesta johtuva korvausvaade
  • Toimitusten viivästyminen
  • Jo sovituista suurista tapahtumista tai messuilta pois jääminen
  • Keskeytysajan mukanaan tuomat ylimääräiset kustannukset
  • Kassavirran tyrehtyminen tai keskeytyminen
  • Asiakassuhteen kutistuminen tai menetys

Vakuuttamalla pidät yrityksesi toiminnassa

Erilaisten keskeytysvakuutusten avulla yrityksellesi korvataan niitä ylimääräisiä kuluja ja katemenetyksiä, joita toiminnan keskeytyminen aiheuttaa. Vakuutuksen tarkoitus on mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuvuus siis myös poikkeustilanteissa. Keskeytysvakuutettuna voi olla yrityksen koko liiketoiminta, nimetyssä toimipaikassa harjoitettava liiketoiminta tai vaikka yksittäisellä koneella tai koneryhmällä harjoitettava liiketoiminta.

Erilaisia keskeytysvakuutuksia pähkinänkuoressa

Omaisuuskeskeytysvakuutus – Kun yrityksen toiminnan kannalta tärkeälle omaisuudelle tapahtuu esinevahinkoja, liiketoiminta voi lamaantua pitkäksikin aikaa. Omaisuuskeskeytysvakuutus auttaa korvaamaan keskeytyksen, joka aiheutuu yrityksen omassa liiketoiminnassaan käyttämälle irtaimelle omaisuudelle tai esimerkiksi toimitilalle sattuneen esinevahingon suoranaisena seurauksena. Tämänlainen vakuutus kattaa sovittuun määrään asti yrityksen liiketoiminnan keskeytymisen vuoksi menetettyä katetta sekä niitä ylimääräisiä kuluja, jotka aiheutuvat mahdollisista katemenetystä pienentävistä toimenpiteistä. Tapauksessa, missä keskeytysvakuutuksella taas katetaan yrityksen koko omaisuus, on kyseessä yrityskeskeytysvakuutus.

Riippuvuuskeskeytysvakuutus – Joskus on tilanteita, joissa Sinun yrityksesi liiketoiminta on sidottu vahvasti alihankkijan tai muun suorassa liikesuhteessa olevan yhteistyökumppanin toimintaan.  Jos heidän omaisuudelleen sattuu Sinun toimintasi keskeyttävä esinevahinko, riippuvuuskeskeytysvakuutus on todella erinomainen apu. Joissakin tapauksissa tämänkaltaiseen vakuutukseen voi sisältyä myös riippuvuus sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimittajista.

Lisäkulukeskeytysvakuutus – Myös toimialoilla, joissa ei valmisteta mitään fyysistä, voi tulla keskeytyksiä. Otetaan esimerkiksi mainostoimisto, jossa tehdään luovaa työtä. Vesivahingon tai tulipalon osuessa oman toiminnan kohdalle, tulee lisäkulukeskeytys tarpeeseen, sillä siitä korvataan ylimääräisiä kuluja kuten mahdollisia muuttokuluja, puheluita ja muuta mitä moinen tilanne voi eteen tuoda.

Henkilökeskeytysvakuutus – Tällä vakuutuksella voi varautua tilanteeseen, jossa yrityksesi avainhenkilöstöön kuuluvan osaajan sairastuminen tai tapaturma keskeyttää toiminnan.  Tämä vakuutus korvaa yrityksellesi aiheutuneen katemenetyksen ja palkkakustannukset, jotta tilannetta voi korjata vaikkapa palkkaamalla sijaisen.

Tapaturmakeskeytysvakuutus – Kyseinen vakuutus eroaa hiukan edellisestä henkilökeskeytysvakuutuksesta, sillä tällä korvataan toiminnan keskeytys joka aiheutuu nimetyn henkilön tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden suoranaisena seurauksena. Vakuutetun tekijän on kuuluttava yrityksesi vakituiseen henkilöstöön ja korvaukseen oikeuttaa esim. äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapaturma. Tapaturmakeskeytysvakuutus korvaa menetettyä katetta ja kuluja, jotka ovat aiheutuneet tapaturmasta johtuvan katemenetyksen pienentämiseksi suoritetuista perustelluista toimenpiteistä. 

Ajoneuvokeskeytysvakuutus – Yrityspuolella on omat keskeytysvakuutuksensa myös ajoneuvojen suhteen. Jos esimerkiksi taksinkuljettajana ajat kolarin ja taksi joutuu pajalle, maksetaan ansainnan keskeytyskorvausta siitä ajasta, kun auto on korjattavana. Ajoneuvoille on saatavana muitakin vakuutusmahdollisuuksia myös omaisuuskeskeytysvakuutusten puolella.

Epidemiakeskeytysvakuutus  Kuten olemme viime vuosina huomanneet, voi tulla vastaan tilanteita, missä viranomaistaholta saattaa tulla päätöksiä jotka rajoittavat tai kieltävät yritystoiminnan harjoittamista tartunta- tai eläintautilain perusteella. Epidemiakeskeytysvakuutus on tarpeellinen  varsinkin elintarviketeollisuudessa tai ravintola-alalla.

Mitä tahansa vakuutuksia ajatteletkaan hankkivasi, kannattaa aina muistaa työntekijöiden vakuutusturva. Tätä pystyy helposti täydentämään keskeytysvakuutusten lisäksi erilaisilla henkilövakuutuksilla, sairausvakuutuksilla ja ryhmätapaturmavakuutuksilla, mutta näistä kerromme lisää tulevissa blogeissamme. Esimerkiksi työkyvyttömyysvakuutukset ovat hyviä myös työntekijöiden  sitouttamisessa ja henkilökunnan elämän turvaamisessa. 

Miten varautua keskeytysten uhkaan?

Omaa yritystoimintaa arvioidessa kannattaa tunnistaa riippuvuussuhteet. Mitkä ovat niitä tahoja, laitteita tai ihmisiä, jonka kunnosta tai työkyvystä oma toiminta eniten riippuu. Kannattaa aina suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja, oli kyseessä sitten varavirtalähde, valmiiksi kartoitetut komponenttitoimittajat tai elintärkeän osaamisen hajauttaminen tai tiedon opettaminen useammalle tekijälle.

Tee etukäteen lista yrityksesi yleisimmistä ja uhkaavimmista keskeytyksien syistä. Mitkä koneet, tietojenkäsittelyn kohdat, toimittajat ja muut riippuvuudet ovat vaaran paikkoja? Ketkä henkilöt ja millainen osaaminen on tärkeintä? Käy seuraavaksi läpi tuotannon polku, missä ketjutat kaiken siten, että tiedät mikä on asioiden kriittinen etenemisjärjestys. Mikä vaihe vaikuttaa mihinkin?

Kannattaa tehdä kaikista yrityksesi toimintaan vaikuttavista omista järjestelmistä mahdollisimman luotettavia ja pitää huolta siitä, että kaikki on aina päivitetty ajantasalle. Lisäksi henkilöstösi on hyvä tietää miten toimia poikkeustilanteissa. Laitteiden kanssa toimiessa ennakoiva kunnossapito ja ajantasaiset huoltosopimukset ovat myös tärkeitä, äläkä unohda alihankintasopimuksienkaan ajan tasalla pitämistä.

Varalaitteet, varmuuskopiot ja kriittisten komponenttien varaosat tuovat myös turvaa arkeen, sillä kunnossa olevat, vaatimusten mukaiset laitteet ja järjestelmät helpottavat hätätilanteissa. Jos häiriöitä ilmenee, seuraa niitä. Kun mahdollisten häiriöiden syyt ovat selvillä ja hoidettu, ennaltaehkäiset vakavat tuotantokatkokset ajoissa. Kaiken tämän päälle kun otat vielä keskeytysvakuutuksen, alkaa toimintasi olla asiallisesti turvattua.

Myös alihankkijoiden, yhteistyökumppanien ja suurten asiakkaiden kanssa kannattaa kirjallisesti sopia vastuista poikkeustilanteiden varalta. Kun kaikki toiminnassa mukana olevat tahot ovat luotettavia ja asiat hoidetaan samalla asenteella, kaikkien riskit pienenevät. Riskianalyysien tekeminenkään ei ole kiellettyä. Yritysmaailmassa tilanteet kuitenkin muuttuvat ja toiminta-olosuhteet vaihtelevat, joten keskeisiä asioita on hyvä miettiä säännöllisesti, niin omalta kuin sidosryhmienkin kannalta. Pahimpaan varautuminen ei koskaan ole hukattua aikaa. Suunnittele poikkeustilanteiden toimintatavat ennakolta, niin vahingon osuessa kohdalle yrityksesi selviytyminen helpottuu.

Millainen keskeytysvakuutus pitäisi valita?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, koska keskeytysvakuutuksen räätälöiminen juuri yrityksesi tarpeisiin on todella tärkeää. Olet kuitenkin jo voiton puolella, koska olet kiinnostunut keskeytysvakuutusten luomasta turvasta ja olet lukemassa tätä blogia. Siispä seuraava askeleesi on hyvin helppo. Ota meihin yhteyttä! Avoimessa keskustelussa pystymme helposti kartoittamaan yrityksesi tarpeet ja riskit, jolloin myös vakuutusturvastasi tulee kattavampi.

Kysyvälle vastataan – myös keskeytysvakuutusta koskevissa asioissa!

Vakuutusmaailman koukerot eivät aina aukea helposti, varsinkaan jos ne eivät sivua omaa yritystomintaasi millään tavalla. Onneksi ammattiapua on tarjolla myös vakuutushaasteisiin.

Juuri vakuutukset ja niiden hallinta ovat Arvomeklareiden vahvinta osaamista. Tiedämme itsekin, että keskeytysvakuutuksissa voi olla maallikolle ihmettelemistä yllin kyllin, mutta voit luottaa siihen, että Arvomeklarit auttavat. Mitoitamme aina parhaan turvan ja ratkaisun ongelmiisi. Anna me teemme vakuutusmaailmastasi helpomman ja turvastasi kestävämmän!

Teitä palvelevat osaavat ammattilaisemme

Tilaa uutiskirjeemme

Miksi et kuuntelisi, miten voimme olla hyödyksi?

Anna meidän olla paras yhteistyöpäätöksesi, sillä pieni hetki aikaasi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Jätä vain yhteystietosi, me hoidamme loput. 

Why wouldn’t you listen for a while how we can benefit your business?

Let us be your best partner decision! A small time investment pays itself back in money. Just leave your contact information - we’ll do the rest!