Hallinnon vastuuvakuutus, eli miten selusta turvataan?

Hallinnon vastuuvakuutus

Kun halutaan turvata yritystä, toimitusjohtajaa ja muita päätöksentekijöitä, saattaa vastuuvakuutus olla parhaita päätöksiäsi ja yrityksesi selviytymisen tae. 

Kuten me kaikki varmasti tiedämme, yritysmaailmassa asiat eivät aina mene niinkuin elokuvissa ja joskus tulee vastaan tilanteita, joissa on tarpeen suojella johtohenkilöitä vahingonkorvausvastuulta. Tässä astuu kuvaan hallinnon vastuuvakuutus, joka – vahingon sattuessa – varmistaa myös yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuuden. Tämänkertaisessa blogissa raotamme hiukan vastuuriskien hallintaa Arvomeklareiden näkökulmasta. 

Hallinnon vastuuvakuutuksen lyhyt historiaYhdysvalloissa alettiin jo vuoden 1929 suuren pörssiromahduksen jälkeen säätämään uusia lakeja ja kehittämään uusia vakuutuksia sijoittajien suojelemiseksi, mutta ensimmäisen varsinaisen yritysjohtoa koskevan ”D&O” eli Directors & Officers -vastuuvakuutussopimuksen lanseerasi maailmalle Lloyd’s of London vuonna 1934. 

Euroopassakin näiden vakuutusten hyöty huomattiin, mutta kunnolla ajatus otti tuulta alleen vasta 1980 luvulla, jolloin ne Suomessakin yleistyivät. 1990-luvun pankkikriisin aiheuttama valtava määrä oikeudenkäyntejä pankkien hallituksia, johtokuntia sekä toimitusjohtajia vastaan nopeutti vastuuvakuutuksen kehitystä huomattavasti. Nykyaikaiset vastuuvakuutukset ovat kehittyneet todella paljon, kun kiinnostus yritysjohtajien toimia kohtaan on entisestään lisääntynyt ja tietoisuus johtajien velvollisuuksista sekä vastuista on kasvanut. 


Suuret päätökset tuovat suuren vastuun


Yrityksesi arjessa saatetaan joka päivä tehdä toiminnan kannalta merkityksellisiä päätöksiä. Vaikka päätöksentekijän rooleissa toimivat yrityksesi johtohahmot ovat miten osaavia ja kokeneita, he eivät kuitenkaan ole selvännäkijöitä. Vaikka jokainen tarkkaan harkittu päätös olisi huolellisesti valmisteltu, voi sattua vahinkoja joiden jälkiseuraamukset ovat kannattamattomia tai jopa tappiollisia.

Johtajien ja muun hallinnon on myös äärimmäisen hyvä tiedostaa, mitä ovat tänä päivänä riskit joita kohdalle voi osua. Oletteko omassa yrityksessänne käyneet läpi esimerkiksi tietosuojalainsäädäntöä koskevat riskit tai mahdollisuudet joutua mukaan ympäristövahinkoon? 

Kun suuria päätöksiä tehdään, vastuun määrä korvataan yleensä hiukan kookkaammalla palkkiolla. Siltikään virheestä vastuuseen joutuvalla päättäjällä ei välttämättä ole kykyä suurten taloudellisten tappioiden korvaamiseen ja tämä vaikuttaa myös suoraan yrityksesi kykyyn selviytyä – riippuen tietenkin tapahtuneen vahingon kokoluokasta. Kannattaakin tämän pohjalta pohtia hetki, mikä on tarpeellinen vakuutusmäärä, kun vahingon sattuessa korvaussummat ja asianajokulut saattavat pyöriä sadoissa tuhansissa tai jopa miljoonissa €uroissa.


Kenet voi vastuuvakuuttaa?


Vakuutusta otettaessa voidaan määritellä tarkastikin se, ketkä vakuutuksen piiriin kuuluvat. Yleisesti vakuutetaan toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, sekä hallituksen lailliset jäsenet ja varajäsenet, joissain tilanteissa myös yhtiökokouksen puheenjohtaja.Ovatko vastuuvakuutukset perusteltuja?


Yrityksen johdon tekemät toimet ovat suorassa suhteessa osakkeiden arvoon ja yrityksen omaisuuteen. Tämän vuoksi on normaalia, että päätäntävaltaan on yhdistettynä vahingonkorvausvastuun rajoituksia. Monessa yrityksessähän esimerkiksi hallituksen jäsenet ovat korvausvelvollisia jo lievän huolimattomuuden kohdalle osuessa ja näitä tilanteita varten vastuuvakuutus on erinomainen ratkaisu. 

Kun sekä vastuun määrä että korvaussummat ovat mainittavan kokoisia, ovat myös vastuun siirto ja hallinnon vastuuvakuutukset täysin perusteltuja. Vakuutuksen vuoksi, mahdollisen tapahtuneen virheen kustannukset jakaantuvat hieman oikeudenmukaisemmin.Vakuutus on vastuuriskien hallintaa ja luottamuksensuojaa!

 Johdon vastuu on asia, jota kannattaa aina katsoa riskienhallinnan näkökulmasta, mutta myös brändinäkökulmasta. Pystytäänkö pahan virheen sattuessa säilyttämään myös yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien, kuten sijoittajien, tavarantoimittajien tai velkojen luottamus? Hyvä vastuuvakuutus antaa turvaa myös yritysmielikuvallisesti ja valaa luottamusta potentiaalisiin yhteistyötahoihin.Mihin vastuuvakuutuksella varaudutaan?Perusteetonkin korvausvaatimus talon ulkopuolelta voi aiheuttaa mittavat kulut, aiheellisesta puhumattakaan. Hallinnon vastuuvakuutus näyttää voimansa tilanteessa, missä esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja tai hallitus joutuu korvausvastuuseen – laiminlyönnin tai virheen vuoksi aiheuttamastaan taloudellisesta vahingosta, jonka kohteena voi olla oma yritys tai ulkopuolinen taho.


Korvattavat vahingot voi liittyä myös liikkeenjohdollisten asioiden virheelliseen hoitamiseen tai yhtiön varojen huolimattomaan käyttöön. Ei parane unohtaa, että liiketoiminnassa on kuitenkin aina mukana inhimillinen tekijä ja vahingot jos mitkä korostavat tätä. 

Usein tilanteessa, jossa esimerkiksi hallitustyössä on tapahtunut ikävä vahinko, on kuvitelmana että yritys pystyy korjaamaan asiat tai vastaamaan kustannuksista. Todellisuudessa näin on vain harvoin, sillä yritys ei välttämättä näe etunaan hoitaa mahdollisesti jo hajotetun hallituksen jäsenten kuluja. Moisten kulujen kattaminen ilman vakuutusta on myös erittäin kallis ratkaisu verotuksellisesta näkökulmasta.Miten vastuuvakuutus toimii?Yksinkertaistettuna – hallinnon vastuuvakuutuksella vahinkotapahtumasta aiheutuvia taloudellisia tappioita siirretään vakuutusyhtiön maksettavaksi, tietenkin vakuutusehtojen rajoissa. Näin kustannusrasite siirretään yrityksen johtohenkilöiltä ensin yritykselle ja sen jälkeen vakuutusyhtiölle. 

Katsottuna esimerkiksi vakuutuksen turvaaman toimitusjohtajan näkökulmasta, vastuu ei käytännössä poistu, vaan taloudelliset tappiot siirretään eteenpäin. 

Tämä eroaa huomattavasti muista vahinkovakuutuksista, sillä ensisijaisena tarkoituksena on suojata vahingon aiheuttaja – vakuutettu yritysjohto – ja toisena suojata yritystä, joka on ollut vahingon kärsijänä.

Kun vahinko sattuu, vahvempaa turvaa luo myös se, että saat tueksesi vakuutusalan osaavat ammattilaiset. He selvittävät puolestasi kiperimmät kysymykset ja taustatyöt, kuten sen, onko johdon jäsen aidosti korvausvastuussa? Jos korvauskysymyksessä mennään niin pitkälle, että tie vie oikeussaliin, kattaa hallinnon vastuuvakuutus myös oikeudenkäyntikulut.Kun vahinko sattuu, toimi nopeasti!

Vaikka aina ei olekaan heti selvää täyttääkö jokin tietty tapahtuma vakuutuksessa määritellyn vahingon tunnusmerkit, kannattaa vahinko ilmoittaa aina ajoissa. Vahingon määritelmä ei aina heti täyty, mutta silloin voi harkita ns. olosuhdeilmoituksen tekemistä. Näin pystytään varmistamaan, että mahdollinen myöhempi korvausvaatimus käsitellään ilmoituksen ajankohtana voimassaolleen vakuutussopimuksen perusteella, eikä tule myöhemmin ikäviä yllätyksiä.

Hallinnon vastuuvakuutus – 5 suurinta hyötyä!✔️ Turvaa yritystä ja päätöksentekijöitä odottamattomilta, kohtalokkailta virheiltä ja taloudellisilta vastuuriskeiltä.✔️ Vastuuvakuutus toimii rekrytoinnin työkaluna, kun halutaan houkutella korkeatasoista osaamista yrityksen johtoon.✔️ Vakavan vahingon sattuessa, vastuuvakuutus varmistaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden. ✔️ Lujittaa brändimielikuvaa myös osakkeenomistajien ja yhteistyökumppanien suuntaan.✔️ Tuo vakuutta kansainvälistyvässä toimintaympäristössä ja haasteellisessa taloustilanteessa.

Kenen käsiin jätät vakuutuksesi?Johdon näkökulmasta on kovin helppoa vain ulkoistaa vakuutusten hankkiminen hankintaosaston tai ostopäällikön käsiin, vaikka se usein tarkoittaakin vain vakuutusten hintakärjen huomioimista.

Haluatko kuitenkaan riskeerata koko omaisuuttasi tai hallinnon ihmisten elämiä muutaman €uron vuoksi? Varsinkin vastuuvakuutuksen hankinnan keskiössä pitäisi kyse olla vakuutettavan riskin kokonaiskustannusten ymmärtämisestä ja hallinnasta, ei pelkästään halvimmasta hinnasta.

Vakuutusten hankinta ja hallinta on taitoa vaativa laji, jossa päätökset tulisi perustaa faktaan ja analytiikkaan ennemmin kuin nopeaan hakukonevierailuun tai kuulopuheisiin. Vastuuvakuutus voi vakavimmillaan olla se pieni määrittävä tekijä koko yritystoiminnan olemassaolon kannalta. 


Miten hallinnon vastuuvakuutuksen saa helpoimmin?Olet siis kiinnostunut omasta ja yrityksesi päättäjien turvasta? Hyvä! Asiantuntijoiden hyödyntäminen on suositeltavaa, sillä tämä on se kaikkein vähiten työtä vaativa vaihe, kunhan vain otat yhteyttä Arvomeklareihin. Kokemuksestamme on hyötyä kun käymme yhdessä läpi yrityksesi tilanteen ja räätälöimme sopivan vastuuvakuutuksen myös erityistarpeisiin. 

Kun pääsemme käymään avointa keskustelua, meidän on helppo selvittää yhdessä yrityksesi toiminnan sisältö ja kartoittaa mahdolliset riskit. Tarvittavan vakuutuksen koko on myös muokattavissa, mikäli riskien korvaaminen edellyttää laajempaakin vakuutusturvaa. Jos yrityksesi on monialainen on tärkeätä kartoittaa tarkasti kaikki vakuutusturvaa tarvitseva toiminta.Kysyvälle vastataan – myös hallinnon vastuuvakuutusasioissa!


Vakuutusmaailman koukerot eivät aina aukea helposti, varsinkaan jos ne eivät sivua omaa yritystomintaasi millään tavalla. Onneksi ammattiapua on tarjolla myös vakuutushaasteisiin.

 Juuri vakuutukset ja niiden hallinta ovat Arvomeklareiden vahvinta osaamista. Jos esimerkiksi johdon tai hallinnon vastuuvakuutus tuntuu vaikealta, aina kannattaa kysyä neuvoa. Voit olla varma, että pystymme helpottamaan kenen tahansa yrittäjän arkea kaikissa yrityksesi vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ei tämän tarvi hankalaa olla!

Tilaa uutiskirjeemme

Teitä palvelevat osaavat ammattilaisemme

Miksi et kuuntelisi, miten voimme olla hyödyksi?

Anna meidän olla paras yhteistyöpäätöksesi, sillä pieni hetki aikaasi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Jätä vain yhteystietosi, me hoidamme loput. 

Why wouldn’t you listen for a while how we can benefit your business?

Let us be your best partner decision! A small time investment pays itself back in money. Just leave your contact information - we’ll do the rest!